AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong hình vẽ dưới đây có đồ thị của các hàm số\(y = {a^x}\), \(y = {b^x}\), \(y = {\log _c}x\).

  Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau đây?

  • A. \(c < a < b.\)
  • B. \(a < c < b.\)
  • C. \(b < c < a.\)
  • D. \(a < b = c.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Từ đồ thị

  Ta thấy hàm số \(y = {a^x}\) nghịch biến \( \Rightarrow 0 < a < 1\).

  Hàm số \(y = {b^x},\,y = {\log _c}x\) đồng biến \( \Rightarrow b > 1,\,c > 1\)

  \( \Rightarrow a < b,\,a < c\) nên loại A, C

  Nếu \(b = c\) thì đồ thị hàm số \(y = {b^x}\) và \(y = {\log _c}x\) phải đối xứng nhau qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất \(y = x\). Nhưng ta thấy đồ thị hàm số \(y = {\log _c}x\) cắt đường \(y = x\) nên loại D. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>