AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu \({\log _8}a + {\log _4}{b^2} = 5\) và \({\log _4}{a^2} + {\log _8}b = 7\) thì giá trị của \(ab\) bằng:

  • A. \({2^9}.\)
  • B. \({2^{18}}.\)
  • C. \(8.\)
  • D. \(2.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đặt \(x = {\log _2}a \Rightarrow a = {2^x};\,\,y = {\log _2}b \Rightarrow b = {2^y}\).

  Ta có \(\left\{ \begin{array}{l}{\log _8}a + {\log _4}{b^2} = 5\\{\log _4}{a^2} + {\log _8}b = 7\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\frac{1}{3}x + y = 5\\x + \frac{1}{3}y = 7\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x + 3y = 15\\3x + y = 21\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 6\\y = 3\end{array} \right.\). Suy ra \(ab = {2^{x + y}} = {2^9}\) .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>