YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hai số thực dương \(x,y\) thỏa mãn \({2^x} + {2^y} = 4\). Tìm giá trị lớn nhất \({P_{\max }}\) của biểu thức \(P = \left( {2{x^2} + y} \right)\left( {2{y^2} + x} \right) + 9xy\).

  • A. \({P_{\max }} = \frac{{27}}{2}\).
  • B. \({P_{\max }} = 18\).     
  • C. \({P_{\max }} = 27\).
  • D. \({P_{\max }} = 12\).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có \(4 = {2^x} + {2^y} \ge 2\sqrt {{2^{x + y}}}  \Leftrightarrow 4 \ge {2^{x + y}} \Leftrightarrow x + y \le 2\).

  Suy ra \(xy \le {\left( {\frac{{x + y}}{2}} \right)^2} = 1\).

  Khi đó \(P = \left( {2{x^2} + y} \right)\left( {2{y^2} + x} \right) + 9xy = 2\left( {{x^3} + {y^3}} \right) + 4{x^2}{y^2} + 10xy\).

  \(P = 2\left( {x + y} \right)\left[ {{{\left( {x + y} \right)}^2} - 3xy} \right] + {\left( {2xy} \right)^2} + 10xy\)\( \le 4\left( {4 - 3xy} \right) + 4{x^2}{y^2} + 10xy = 16 + 2{x^2}{y^2} + 2xy\left( {xy - 1} \right) \le 18\)

  Vậy\({P_{\max }} = 18\) khi \(x = y = 1\).

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20444

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Mũ và lôgarit

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA