ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ở ruồi giấm, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy đinh cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy đinh cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng; gen này nằm ở vùng không tương đồng trên nhiễm sắc thể giới tính X. Cho ruồi đực và ruồi cái (P) đều có thân xám, cánh dài, mắt đỏ giao phối với nhau, thu được F1 có 5% ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. F1 có 35% ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ

  II. F1 có 10% ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ

  III. F1 có 46,25 % ruồi thân xám, cánh dìa, mắt đỏ

  IV. F1 có 1,25% ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F1 có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt trắng => dị hợp 3 cặp gen: con đực có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y\)

  Ta có \(\frac{{ab}}{{ab}}{X^D}Y = 0,05 \to \frac{{ab}}{{ab}} = 0,2 \to \)con cái cho giao tử \(ab = 0,4\)

  Kiểu gen của P: \(\frac{{AB}}{{ab}}{X^D}Y \times \frac{{AB}}{{ab}}{X^D}{X^d}\)

  \(A - B -  = aabb + 0,5 = 0,7;A - bb = aaB -  = 0,25 - 0,2 = 0,05\)

  Xét các pháp biểu sau

  I. tỷ lệ cái xám dài đỏ \(A - B - {X^D} -  = 0,7 \times \frac{1}{2} = 0,35 \Rightarrow I\) đúng

  II. ruồi cái thân đen, cánh cụt, mắt đỏ \(\left( {aabb{X^D} - } \right) = 0,2 \times \frac{1}{2} = 10\%  \Rightarrow II\) đúng

  III. tỉ lệ xám, dài đỏ \(0,7 \times 0,75 = 0,525 \Rightarrow III\) sai

  IV. ruồi thân xám, cánh cụt, mắt đỏ \( = 0,05 \times 0,75 = 3,75\%  \Rightarrow IV\) sai

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25261

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)