ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Giả sử 5 tế bào sinh tinh của cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\) tiến hành giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Nếu cả 5 tế bào đều xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử aB chiếm 25%

  II. Nếu chỉ 2 tế bào xảy ra hoán vị gen thì loại giao tử Ab chiếm 10%

  III. Nếu chỉ có 3 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 7:7:3:3

  IV. Nếu chỉ có 1 tế bào xảy ra hoán vị gen thì sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ 4:4:1:1

  • A. 1.
  • B. 3.
  • C. 2.
  • D. 4.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Xét 5 tế bào của cơ thể có kiểu gen \(\frac{{AB}}{{ab}}\)

  - Khi 1 tế bào không hoán vị tạo ra 2 loại giao tử: 2AB: 2ab

  - Khi 1 tế bào hoán vị sẽ tạo ra 4 loại giao tử với tỉ lệ: 1AB:1ab:1aB:1Ab

  Gọi x là số tế bào có hoán vị → số tế bào không hoán vị là 5-x

  - (5-x) tế bào không hoán vị sẽ tạo ra 2 loại giao tử: 2(5-x)AB:2(5-x)ab

  - x tế bào hoán vị sẽ tạo ra \(xAB:xab:xaB:xAb\)

  Tỉ lệ giao tử được tạo ra khi x tế bào hoán vị là: \(\left( {10--x} \right)AB:\left( {10--x} \right)ab:xab:xaB\)

  - TH1: Nếu x = 1 =>Tỉ lệ giao tử được tạo ra là: \(9AB:9ab:1aB:1Ab \Rightarrow IV\) sai

  - TH2: Nếu  x = 2 => Tỉ lệ giao tử được tạo ra là: 

  \(8AB:8ab:2aB:2Ab \Rightarrow \% Ab = 2:20 = 0,1 = 10\% ,II\) đúng

  - TH3: Nếu x = 3 => Tỉ lệ giao tử được tạo ra là: \(9AB:9ab:1aB:1Ab \Rightarrow IV\) đúng

  - TH4: Nếu x = 5 => Tỉ lệ giao tử được tạo ra là: \(5AB:5ab:5aB:5Ab \Rightarrow \% aB = 25\%  \Rightarrow I\) đúng

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25255

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)