YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Alen A ở vi khuẩn E.coli bị đột biến điểm thành alen a. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Alen a và alen A có số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau

  II. Nếu đột biến mất cặp nuclêôtit thì alen a và alen A có chiều dài bằng nhau

  III. Chuỗi pôlipeptit do alen a và chuỗi pôlipeptit do alen A quy định có thể có trình tự axit amin giống nhau

  IV. Nếu đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí giữa gen thì có thể làm thay đổi toàn bộ các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến cho đến cuối gen

  • A. 1.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ý đúng là III, đột biến thay thế có thể không làm thay đổi chuỗi polipeptit tạo thành

  Ý I, II không thể chắc chắn đúng vì đột biến mất, thêm sẽ làm thay đổi số lượng nuclêôtit và chiều dài gen

  Ý IV sai vì đột biến thay thế không làm thay đổi các bộ ba còn lại trên gen

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25253

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA