YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n. Có bao nhiêu dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến?

  I. Đột biến đa bội                                            II. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể

  III. Đột biến lặp đoạn nhiễm sắc thể              IV. Đột biến lệch bội dạng thể một

  • A. 3.
  • B. 1.
  • C. 2.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dạng đột biến sau đây làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào của thể đột biến là đột biến đa bội là đột biến lệch bội, đây đều là đột biến số lượng NST

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25254

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA