YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanine là

  • A. 432
  • B. 342
  • C. 608
  • D. 806

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(L = 323nm \to N = L \times 2/3,4 = 1900\)

  Ta có 

  \(A = T = 18\%  \Rightarrow G = X = 32\% \)

  \(G = 0,32 \times 1900 = 608\)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25240

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA