• Câu hỏi:

  Một gen ở sinh vật nhân sơ dài 323 nm và có số nuclêôtit loại timin chiếm 18% tổng số nuclêôtit của gen. Theo lí thuyết, gen này có số nuclêôtit loại guanine là

  • A. 432
  • B. 342
  • C. 608
  • D. 806

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(L = 323nm \to N = L \times 2/3,4 = 1900\)

  Ta có 

  \(A = T = 18\%  \Rightarrow G = X = 32\% \)

  \(G = 0,32 \times 1900 = 608\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC