• Câu hỏi:

  Nhóm vi khuẩn nào sau đây có khả năng chuyển hóa \(N{O_3}^ - \) thành N2?

  • A. Vi khuẩn amôn hóa
  • B. Vi khuẩn cố định nitơ
  • C. Vi khuẩn nitrat hóa     
  • D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhóm vi khuẩn có khả năng chuyển hóa  \(N{O_3}^ - \) thành N2 là vi khuẩn phản nitrat (SGK trang 29)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC