ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy đinh thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy đinh hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc lập. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

  I. Ở loài này có tối đa 4 loại kiểu gen quy định kiểu hình thân cao, hoa đỏ

  II. Cho một cây thân cao, hoa trắng tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao, hoa trắng chiếm 75%

  III. Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, nếu thu được đời con có 4 loại kiểu hình thì số cây thân cao, hoa trắng ở đời con chiếm 18,75%

  IV. Cho một cây thân cao, hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn, có thể thu được đời con có 2 loại kiểu hình

  • A. 1.
  • B. 4.
  • C. 2.
  • D. 3.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  A- Thân cao >> a thân thấp

  B- Hoa đỏ >> b hoa trắng

  I. Đúng, Kiểu hình thân cao, hoa đỏ: \(A - B \Rightarrow \) có 4 kiểu gen: \(AABB,AABb,AaBB,AaBb\)

  II. Đúng, Cây thân cao hoa trắng \(\left( {A - bb} \right)\) có 2 kiểu gen: \(Aabb;AAbb\)

  - Nếu cây Aabb tự thụ phấn => F1 có 75% thân cao hoa trắng: 25% thân thấp hoa trắng

  - Nếu cây AAbb tự thụ phấn => F1 có 100% thân cao hoa trắng

  III. Đúng, Thân cao hoa đỏ tự thụ phấn thu được 4 loại kiểu hình ở đời con => Thân cao hoa đỏ dị hợp hai cặp gen AaBb→ Tỉ lệ thân cao hoa trắng là 3/8 = 18,75%

  IV. Đúng, Cho cây thân cao hoa đỏ giao phấn với cây có kiểu gen đồng hợp tử lặn (aabb)

  - TH1: \({\rm{AA}}BB \times aabb \to 100{\rm{Aa}}Bb\) (1 loại kiểu hình)

  - TH2: \({\rm{AA}}Bb \times aabb \to 1{\rm{Aa}}Bb:1Aabb\) (2 loại kiểu hình)

  - TH3: \({\rm{Aa}}BB \times aabb \to 1aaBb:1{\rm{Aa}}Bb\)  (2 loại kiểu hình)

  - TH4: \({\rm{Aa}}Bb \times aabb \to 1{\rm{Aa}}Bb:1Aabb:1aaBb:1aabb\) (4 loại kiểu hình)

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25256

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)