ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt quá mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì có thể dẫn tới khả năng nào sau đây?

  • A. Cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể giảm
  • B. Các cá thể trong quần thể tăng cường hỗ trợ lẫn nhau
  • C. Mức sinh sản của quần thể giảm
  • D. Kích thước quần thể tăng lên nhanh chóng
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi kích thước của quần thể sinh vật vượt mức tối đa, nguồn sống của môi trường không đủ cung cấp cho mọi cá thể trong quần thể thì mức sinh sản của quần thể giảm

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25243

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1