ON
ADMICRO
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

  • A.
  • B. Trâu
  • C. Ngựa
  • D. Cừu
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động vật nào sau đây có dạ dày đơn là ngựa

  Bò, trâu, cừu là động vật nhai lại, có dạ dày kép

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25226

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1