• Câu hỏi:

  Động vật nào sau đây có dạ dày đơn?

  • A.
  • B. Trâu
  • C. Ngựa
  • D. Cừu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Động vật nào sau đây có dạ dày đơn là ngựa

  Bò, trâu, cừu là động vật nhai lại, có dạ dày kép

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC