• Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân thực, côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin nào sau đây?

  • A. Valin
  • B. Mêtiônin
  • C. Glixin
  • D. Lizin

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở sinh vật thực côđon 5’AUG3’ mã hóa loại axit amin Mêtiônin

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC