ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về các nhân tố tiến hóa theo thuyết tiến hóa hiện đại, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Đột biến tạo nguồn nguyên liệu thứ cấp cho quá trình tiến hóa
  • B. Chọn lọc tự nhiên tác động trục tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen của quần
  • C. Giao phối không ngẫu nhiên luôn làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể
  • D. Di – nhập gen luôn làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một chiều hướng nhất định
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng là B

  A sai vì đột biến cung cấp nguyên liệu sơ cấp cho tiến hóa

  C sai vì giao phối ngẫu nhiên làm nghèo vốn gen của quần thể

  D sai vì di nhập gen là nhân tố tiến hóa làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một chiều hướng nhất định

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25242

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)