ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể?

  • A. Đột biến gen
  • B. Đột biến đa bội
  • C. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể
  • D. Đột biến chuyển đoạn trong một nhiễm sắc thể
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dạng đột biến nào sau đây làm tăng số lượng alen của một gen trong tế bào nhưng không làm tăng số loại alen của gen này trong quần thể là Đột biến đa bội

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25239

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1