ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

  • A.
  • B. Rễ
  • C. Thân
  • D. Hoa
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 25227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1