• Câu hỏi:

  Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở cơ quan nào sau đây?

  • A.
  • B. Rễ
  • C. Thân
  • D. Hoa

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ở ngô, quá trình thoát hơi nước chủ yếu diễn ra ở lá

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC