ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Khi nói về quá trình quang hợp ở thực vật, phát biểu nào sau đây đúng?

  • A. Sản phẩm của pha sáng tham gia trực tiếp vào giai đoạn chuyển hóa \(AlPG\)thành glucôzơ
  • B. Nếu không xảy ra quang phân li nước thì  APG không được chuyển thành A1PG
  • C. Giai đoạn tái sinh chất nhận CO2 cần sự tham gia trực tiếp của NADPH
  • D. Trong quang hợp, O2 được tạo ra từ CO2
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phát biểu đúng là B

  Ý D sai vì O2 được tạo ra từ  H2O

  YOMEDIA

Vui lòng xem Đáp áp trong phần học của em!

Mã câu hỏi: 25245

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 14_1631286051.png
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)