YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

  • A. Đột biến
  • B. Các yếu tố ngẫu nhiên
  • C. Chọn lọc tự nhiên       
  • D. Giao phối không ngẫu nhiên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể là Giao phối không ngẫu nhiên (SGK trang 116)

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 25233

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA