YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm Q biết \(\begin{array}{l} \frac{{x - y}}{{{x^3} + {y^3}}} \cdot Q = \frac{{{x^2} - 2xy + {y^2}}}{{{x^2} - xy + {y^2}}} \end{array}\)

  • A.  \({x^2} - {y^2}\)
  • B.  \(2x- {y^2}\)
  • C.  \(2{x^2}\)
  • D.  \(2{x^2} - {y^2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

   \(\begin{array}{l} \frac{{x - y}}{{{x^3} + {y^3}}} \cdot Q = \frac{{{x^2} - 2xy + {y^2}}}{{{x^2} - xy + {y^2}}}\\ \Rightarrow Q = \frac{{{x^2} - 2xy + {y^2}}}{{{x^2} - xy + {y^2}}}:\frac{{x - y}}{{{x^3} + {y^3}}}\\ = \frac{{{{(x - y)}^2}}}{{{x^2} - xy + {y^2}}} \cdot \frac{{(x + y)\left( {{x^2} - xy + {y^2}} \right)}}{{x - y}}\\ = (x - y)(x + y) = {x^2} - {y^2} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321473

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON