YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm số nguyên a sao cho \(x^3+3x^2−8x+a−2038\) chia hết cho x+2

  • A. 2018
  • B. 2017
  • C. 2016
  • D. 2015

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Thực hiện phép chia \((x^3+3x^2−8x+a−2038):(x+2)\) ta được số dư: \(a-2018\)

  Suy ra để x3+3x2−8x+a−2038 chia hết cho x+2 thì số dư phải bằng 00, hay a−2018=0 ⇒ a=2018

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321415

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF