YOMEDIA
ZUNIA12
  • Câu hỏi:

    Phân tích đa thức sau thành nhân tử: \( 2x^2−2y^2+16x+32\)

    • A.  \(2(x+4−y)(x+4+y).\)
    • B.  \(2(x+4+y)(x+4+y).\)
    • C.  \(2(x+4−y)(x-4+y).\)
    • D.  \(2(x-4−y)(x+4+y).\)

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: A

    Ta có: 

    \(\begin{array}{*{20}{l}} {\:\:\:2{x^2} - 2{y^2} + 16x + 32}\\ { = 2\left( {{x^2} + 8{x^2} + 16 - {y^2}} \right)}\\ { = 2\left[ {{{\left( {x + 4} \right)}^2} - {y^2}} \right]}\\ { = 2\left( {x + 4 - y} \right)\left( {x + 4 + y} \right).} \end{array}\)

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 321392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF