YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\begin{aligned} &\frac{x+9 y}{x^{2}-9 y^{2}}-\frac{3 y}{x^{2}+3 x y} \end{aligned}\) ta được:

  • A.  \(\frac{1+3 y}{x(x-3 y)}\)
  • B.  \(\frac{x+3 y}{x(x-3 y)}\)
  • C.  \(\frac{x-2y}{x(x-3 y)}\)
  • D.  \(\frac{x+ y}{x(x-3 y)}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{aligned} &\frac{x+9 y}{x^{2}-9 y^{2}}-\frac{3 y}{x^{2}+3 x y}=\frac{x(x+9 y)-3 y(x-3 y)}{x(x-3 y)(x+3 y)}=\frac{x^{2}+6 x y+9 y^{2}}{x(x-3 y)(x+3 y)} \\ &=\frac{(x+3 y)^{2}}{x(x-3 y)(x+3 y)}=\frac{x+3 y}{x(x-3 y)} \end{aligned}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321451

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON