YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình thang vuông ABCD  có Aˆ = Dˆ = 900 , trong đó có Cˆ = 450, AB = 2cm, CD = 4cm. Diện tích của hình thang vuông ABCD là

  • A. 3 cm2 
  • B. 8 cm2 
  • C. 4 cm2 
  • D. 6 cm2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Xét hình thang ABCD

  Từ B kẻ BH ⊥ CD, khi đó ta được hình chữ nhật ABHD ⇒ AB = DH = 2cm

  ⇒ HC = CD - DH = 4 - 2 = 2cm.

  + Xét Δ BDC có BH là đường cao đồng thời là đường trung tuyến

  ⇒ Δ BDC là tam giác cân tại B.

  Mà BCDˆ = 450 ⇒ BDCˆ = 450

  ⇒ DBCˆ = 1800 - ( BCDˆ + BDCˆ ) = 1800 - 900 = 900.

  ⇒ Δ BDC là tam giác vuông cân tại B nên BH = 1/2DC = 2cm.

  Do đó: \({S_{ABC{\rm{D}}}} = \frac{{(AB + C{\rm{D}}).BH}}{2} = \frac{{(2 + 4).2}}{2} = 6(c{m^2})\)

  Chọn đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321480

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF