YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quy đồng mẫu thức các phân thức \(\frac{x}{x^{3}+1} ; \frac{x+1}{x^{2}+x} ; \frac{x+2}{x^{2}-x+1}\)

  • A.  \(\frac{x^{2}}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}+1}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}-2 x^{2}+2 x}{x\left(x^{3}+1\right)}\)
  • B.  \(\frac{x^{2}}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}+1}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}+3 x^{2}+2 x}{x\left(x^{3}+1\right)}\)
  • C.  \(\frac{x^{2}}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}+1}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{3 x^{2}+2 x}{x\left(x^{3}+1\right)}\)
  • D.  \(\frac{x^{2}}{x\left(x^{3}+1\right)};\frac{x^{3}+1}{x\left(x^{2}+1\right)};\frac{x^{2}+3 x^{}+2 x}{x\left(x^{3}+1\right)}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  MTC: \(x\left(x^{3}+1\right)\)
  \(\frac{x}{x^{3}+1}=\frac{x^{2}}{x\left(x^{3}+1\right)}\)

  \(\frac{x+1}{x^{2}+x}=\frac{x+1}{x(x+1)}=\frac{1}{x}=\frac{x^{3}+1}{x\left(x^{3}+1\right)}\)\(\frac{x+2}{x^{2}-x+1}=\frac{x(x+2)(x+1)}{x\left(x^{3}+1\right)}=\frac{x^{3}+3 x^{2}+2 x}{x\left(x^{3}+1\right)}\)
  $$

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321369

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON