YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính \(\begin{aligned} & \frac{4}{x+2}+\frac{3}{2-x}+\frac{12}{x^{2}-4} \end{aligned}\) ta được:

  • A.  \(\frac{1}{x+2}\)
  • B.  \(\frac{x+1}{x+2}\)
  • C.  \(\frac{x}{x+2}\)
  • D.  \(\frac{2x+3}{x+2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{aligned} & \frac{4}{x+2}+\frac{3}{2-x}+\frac{12}{x^{2}-4}=\frac{4}{x+2}-\frac{3}{x-2}+\frac{12}{x^{2}-2} \\ &=\frac{4(x-2)-3(x+2)+12}{(x-2)(x+2)}=\frac{x-2}{(x-2)(x+2)}=\frac{1}{x+2} \end{aligned}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321447

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON