YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biết chu vi của hình thang là 35cm. Cho hình thang ABCD ( AB // CD), có \(\widehat C = {60^0}\) ,DB là phân giác của góc \(\widehat D\). Tính mỗi cạnh của hình thang. 

  • A. 5cm
  • B. 6cm
  • C. 7cm
  • D. 8cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đặt BC= a, ta có ngay:AD =  AB = BC = a

  Mà: \(\widehat C = {60^0} = > \widehat {{D_2}} = {30^0} = > \widehat {DBC} = {90^0}\)

  Xét ta giác BDC có \(\widehat {{D_2}} = {30^0},\widehat C = {60^0} = > DC = 2a\)

  Mà Chu vi hình thang là 20 cm nên a + a + a + 2a = 35 => a = 7

  Hình vẽ:

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321330

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF