YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: “Tứ giác có hai đường chéo… thì tứ giác đó là hình bình hành”.

  • A. Bằng nhau
  • B. Cắt nhau
  • C. Cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
  • D. Song song

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dấu hiệu nhận biết:

  Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường là hình bình hành.

  Chọn đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321426

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF