YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn : \( A = \frac{1}{{\sqrt 5 - 1}} + \frac{1}{{\sqrt 5 + 1}}\)

  • A.  \(\sqrt 5\)
  • B.  \( \frac{{\sqrt 5 }}{4}\)
  • C.  \(2\sqrt 5\)
  • D.  \( \frac{{\sqrt 5 }}{2}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} A = \frac{1}{{\sqrt 5 - 1}} + \frac{1}{{\sqrt 5 + 1}} = \frac{{\sqrt 5 + 1}}{{\left( {\sqrt 5 - 1} \right)\left( {\sqrt 5 + 1} \right)}} + \frac{{\sqrt 5 - 1}}{{\left( {\sqrt 5 + 1} \right)\left( {\sqrt 5 - 1} \right)}}\\ = \frac{{\sqrt 5 + 1}}{4} + \frac{{\sqrt 5 - 1}}{4} = \frac{{\sqrt 5 }}{2} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321366

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON