YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính giá trị của biểu thức \(\begin{array}{l} A = \left( {20{x^5}{y^4} + 10{x^3}{y^2} - 5{x^2}{y^3}} \right):5{x^2}{y^2} \end{array}\) tại x=1; y=-1 ta được

  • A. 1
  • B. 5
  • C. 7
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} A = \left( {20{x^5}{y^4} + 10{x^3}{y^2} - 5{x^2}{y^3}} \right):5{x^2}{y^2}\\ = 20{x^5}{y^4}:5{x^2}{y^2} + 10{x^3}{y^2}:5{x^2}{y^2} - 5{x^2}{y^3}:5{x^2}{y^2}\\ = 4{x^3}{y^2} + 2x - y \end{array}\)

  Thay x=1; y=-1 ta được \(A = {4.1^3}{.1^2} + 2.1 - \left( { - 1} \right) = 7\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON