YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC. Điểm M nằm trên đường phân giác của góc ngoài đỉnh C (M khác C). Chọn kết luận đúng

  • A. AC + CB < AM + MB.
  • B. AC + CB > AM + MB.
  • C. AC + CB = AM + MB.
  • D. Chưa kết luận được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trên tia đối tia CB lấy điểm E sao cho CE = CA. Nối MA, ME nên ΔACE cân tại C có CM là đường phân giác nên CM là đường trung trực (tính chất tam giác cân)

  ⇒ MA = ME (tỉnh chất đường trung trực)

  Ta có: AB + BC = BC + ME (1)

  MA + MB = MB + ME (2)

  Trong ΔMBE, ta có: BE < MB+ ME (bất đẳng thức tam giác) (3)

  Từ (1), (2) và (3) suy ra: AC + CB < AM + MB.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON