YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính: \( \frac{{6x + 4}}{{3x}}:\frac{{2y}}{{3x}}\) 

  • A.  \(\frac{{6x + 4}}{{2y}}\)
  • B.  \(\frac{{6x + 4}}{{y}}\)
  • C.  \(\frac{{5x + 4}}{{2y}}\)
  • D.  \(\frac{{6x + 1}}{{2y}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có: \( {\mkern 1mu} \frac{{6x + 4}}{{3x}}:\frac{{2y}}{{3x}} = \frac{{6x + 4}}{{3x}} \cdot \frac{{3x}}{{2y}} = \frac{{(6x + 4).3x}}{{3x.2y}} = \frac{{6x + 4}}{{2y}}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF