YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số đo mỗi góc trong và ngoài của đa giác đều 8 cạnh lần lượt là:

  • A.  \( {35^ \circ };{145^ \circ }\)
  • B.  \( {130^ \circ };{50^ \circ }\)
  • C.  \( {135^ \circ };{45^ \circ }\)
  • D.  \( {125^ \circ };{55^ \circ }\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Số đo góc trong của hình đa giác đều 7 cạnh là: \( \frac{{\left( {8 - 2} \right){{.180}^0}}}{8} = {135^ \circ }\)

  Vì góc trong và ngóc ngoài đa giác kề bù nên số đo góc ngoài ngũ giác đều là: \( {180^ \circ } - {135^ \circ } = {45^ \circ }\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321378

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON