YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Làm tính nhân: \((x^2+2xy−3)(−xy)\)

  • A.  \(- {x^3}y + 2{x^2}{y^2} + 3xy\)
  • B.  \(- {x^3}y - 2{x^2}{y^2} + 3xy\)
  • C.  \(- {x^3}y - 2{x^2}{y^2} - 3xy\)
  • D.  \({x^3}y - 2{x^2}{y^2} + 3xy\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \( {\mkern 1mu} \left( {{x^2} + 2xy - 3} \right)\left( { - xy} \right) = {x^2}.\left( { - xy} \right) + 2xy.\left( { - xy} \right) - 3.\left( { - xy} \right) = - {x^3}y - 2{x^2}{y^2} + 3xy\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321294

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF