YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho phép chia: (x3 + 9x2 + 27x + 27) : (x + 3). Tìm khẳng định sai?

  • A. Đây là phép chia hết
  • B. Thương của phép chia là: (x + 3)2
  • C. Thương của phép chia là: x2 + 6x + 9
  • D. Số dư của phép chia là: x – 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Áp dụng hằng đẳng thức đáng nhớ:

  (a + b)3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 ta được:

  (x3 + 9x2 + 27x + 27) : (x + 3) = (x + 3)3 : (x + 3) = (x + 3)2 = x2 + 6x +9

  Vậy phéo chia đã cho là phép chia hết có thương là: (x + 3)2 = x2 + 6x + 9.

  Chọn đáp án D

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321419

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON