YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hình bình hành ABCD có diện tích S. Trên cạnh BC lấy hai điểm M,N sao cho \( BM = MN = NC = \frac{1}{3}BC\). Dện tích của tứ giác ABMD: 

  • A.  \(\frac{2}{3}S\)
  • B.  \(\frac{1}{3}S\)
  • C.  \(\frac{5}{3}S\)
  • D.  \(\frac{3}{2}S\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ∆DMC có \( CM = \frac{2}{3}BC\)

  Hình bình hành ABCD và ΔDMC có chung đường cao kẻ từ đỉnh D đến BC.

  Gọi độ dài đường cao là h,BC=a

  Ta có diện tích hình bình hành ABCD là S=a.h

  \(\begin{array}{*{20}{l}} {{S_{DMC}} = \frac{1}{2}h.\frac{2}{3}a = \frac{1}{3}ah = \frac{1}{3}S}\\ {{S_{ABMD}} = {S_{ABCD}} - {S_{DMC}}}\\ { = S - \frac{1}{3}S = \frac{2}{3}S} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321483

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON