YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính: \((x−7)(x−5) \)

  • A.  \({x^2} - 12x - 35\)
  • B.  \({x^2} - 12x + 35\)
  • C.  \({x^2} + 12x - 35\)
  • D.  \({x^2} +12x + 35\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \left( {x - 7} \right)\left( {x - 5} \right) = x.x + x.\left( { - 5} \right) + \left( { - 7} \right).x + \left( { - 7} \right).\left( { - 5} \right)\\ = {x^2} - 5x - 7x + 35 = {x^2} - 12x + 35 \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321298

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON