YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Rút gọn biểu thức \(A=\frac{1}{x^{2}+x+1}+\frac{x^{2}+2}{x^{3}-1}\) ta được 

  • A.  \(\frac{x}{x-1}\)
  • B.  \(\frac{1}{x-1}\)
  • C.  1
  • D.  \(\frac{x^2+1}{x-1}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

   \(A=\frac{1}{x^{2}+x+1}+\frac{x^{2}+2}{x^{3}-1}=\frac{1}{x^{2}+x+1}+\frac{x^{2}+2}{(x-1)\left(x^{2}+x+1\right)}=\frac{x-1+x^{2}+2}{(x-1)\left(x^{2}+x+1\right)}\)

  \(=\frac{x^{2}+x+1}{(x-1)\left(x^{2}+x+1\right)}=\frac{1}{x-1}\).

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321445

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON