YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính độ dài đường trung tuyến ứng với cạnh huyền của một tam giác vuông có các cạnh góc vuông bằng 5cm và 10cm. (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất)

  • A. 5,2
  • B. 5
  • C. 5,6
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Giả sử tam giác ABC có ∠A = 90o, M trung điểm BC; AB = 5cm, AC = 10cm

  Áp dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông ABC, ta có:

  \(BC^2 = AB^2 + AC^2\)

  \( BC = \sqrt {{5^2} + {{10}^2}} = 11,2cm\)

  Mà AM = 1/2 BC (tính chất tam giác vuông)

  ⇒ AM = 1/2 .11,2 = 5,6 (cm)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321431

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON