YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định: \( \frac{{2x}}{{8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1}}\)

  • A.  \( x \ne - \frac{1}{2}\)
  • B.  \( x \ne \frac{1}{2}\)
  • C.  \( x \ne 0\)
  • D.  \( x \ne 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{2x}}{{8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1}} = \frac{{2x}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^3}}}\\ \to {\left( {2x + 1} \right)^3} \ne 0 \Rightarrow 2x + 1 \ne 0 \Rightarrow x \ne - \frac{1}{2} \end{array}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF