YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm điều kiện của x để giá trị của phân thức xác định: \( \frac{{2x}}{{8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1}}\)

  • A.  \( x \ne - \frac{1}{2}\)
  • B.  \( x \ne \frac{1}{2}\)
  • C.  \( x \ne 0\)
  • D.  \( x \ne 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có:

  \(\begin{array}{l} \frac{{2x}}{{8{x^3} + 12{x^2} + 6x + 1}} = \frac{{2x}}{{{{\left( {2x + 1} \right)}^3}}}\\ \to {\left( {2x + 1} \right)^3} \ne 0 \Rightarrow 2x + 1 \ne 0 \Rightarrow x \ne - \frac{1}{2} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321476

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON