YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho biết \((x+4)^2−(x−1)(x+1)=16\). Hỏi giá trị của x là:

  • A.  \( \frac{1}{8}\)
  • B.  \(8\)
  • C.  \( -\frac{1}{8}\)
  • D.  \(-8\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có:

   \(\begin{array}{*{20}{l}} {{{\left( {x + 4} \right)}^2} - \left( {x - 1} \right)\left( {x + 1} \right) = 16}\\ { \Leftrightarrow {x^2} + 2.x.4 + {4^2} - \left( {{x^2} - 1} \right) = 16}\\ { \Leftrightarrow {x^2} + 8x + 16 - {x^2} + 1 = 16}\\ { \Leftrightarrow 8x = 16 - 16 - 1}\\ { \Leftrightarrow 8x = - 1}\\ { \Leftrightarrow x = - \frac{1}{8}} \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321309

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON