YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phép tính ​\(\left(\frac{x+y}{x}-\frac{2 x}{x-y}\right) \frac{y-x}{x^{2}+y^{2}}\)

  • A.  \(\frac{2x+1}{x}\)
  • B.  \(\frac{1}{x}\)
  • C.  \(\frac{x^2+3}{x}\)
  • D.  \(\frac{x-1}{x}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có:

  \(\left(\frac{x+y}{x}-\frac{2 x}{x-y}\right) \frac{y-x}{x^{2}+y^{2}}=\frac{x^{2}-y^{2}-2 x^{2}}{x(x-y)} \cdot \frac{y-x}{x^{2}+y^{2}}=\frac{-\left(x^{2}+y^{2}\right)}{x} \cdot \frac{-1}{x^{2}+y^{2}}=\frac{1}{x}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 321463

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF