YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Biểu thức x2−y2 bằng:

  • A.  \((x+y)(x+y)\)
  • B.  \((x−y)(x+y)\)
  • C.  \(x^2+2xy+y^2\)
  • D.  \(x^2-2xy+y^2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(x^2−y^2=(x+y)(x−y)=(x−y)(x+y)\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 321316

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON