AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Assessment is commonly _______ form of written test.

  • A. on
  • B. of
  • C. at
  • D. in

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  in form of: Dưới hình thức

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>