RANDOM
 • Câu hỏi:

  _______ the end of the course, the students have to take an exam on four basic skills of the target language.

  • A. In
  • B. At
  • C. On
  • D. For

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  At the end of ... : Ở cuối ...
  Ví dụ: At the end of the street: ở phía cuối con đường
  Lưu ý:  In the end = finally và không có " in the end of"

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>