AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The purpose of secondary education is to give students common knowledge to ______ for either higher education or vocational education.

  • A. require
  • B. prepare
  • C. ask
  • D. demand

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Dịch: " Mục đích của giáo duc Trung học là cho học sinh kiến thức thông thường để chuẩn bị cho giáo dục bậc cao"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>