AMBIENT
 • Câu hỏi:

  ______ he gets here soon, we will have to start the meeting without him.

  • A. Unless
  • B. If only
  • C. Even if
  • D. If

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Dịch:" Nếu anh ta không tới đây sớm thì chúng ta sẽ phải bắt đầu cuộc học mà không có anh ta". Unless = if not

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>