AMBIENT
 • Câu hỏi:

  After _______ the relevant A Level qualifications the student can enter university.

  • A. assuming
  • B. attaining
  • C. meeting
  • D. earning

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Attain: Đạt được
  Assume: Giả sử
  Meet: gặp
  Earn: Kiếm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>