AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My father told me to tell him the reason _______ I had been home late.

  • A. why
  • B. which
  • C. for what
  • D. for why

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Mệnh đề quan hệ chỉ nguyên do đi theo cụm " the reason why"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>