AMBIENT
 • Câu hỏi:

  The Eiffel Tower _______ design was revolutionary at its time, is still a marvelous structure.

  • A. which
  • B. that
  • C. whose
  • D. whom

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Dịch: "Tháp Effel có cái thiết kế mang tính cách mạng tại thời điểm đó và vẫn là một cấu trúc diệu kì"

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>