AMBIENT
 • Câu hỏi:

  My favorite month is always February ___ we celebrate Valentine's Day.

  • A. that
  • B. which
  • C. in when
  • D. in which

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  That với which không chỉ thời gian nên loại
  Không bao giờ có in when. Nên chọn in which, đảo in lên trước which

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>